Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας

Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ